Le padel arreu està experimentant un augment meteòric: hi ha prop de 20 milions de practicants a 90 països del món.

Si Argentina i Espanya –on s'ha convertit en el primer esport de raqueta– tenen diversos milions de seguidors, la Federació Internacional de padel informa 44 països membres d'arreu del món.

Entrat al si de la FFT el 2014, aquest esport està en ple desenvolupament a França. El nombre de practicants s'estima en 500 a França, amb prop de 000 pistes (és a dir, +1% respecte al 273) de padel FFT de referència i 526 clubs (és a dir, +28% en un any).

A més, la FFT es compromet a donar suport a la construcció de 1 noves pistes a França per al 000.

En el marc del pla governamental "5 camps esportius locals", la FFT ha signat un conveni amb aquesta finalitat amb l'Agència Nacional de l'Esport, que donarà suport a la creació de 000 padel a França, a més de les altres 500 en què invertirà la FFT.

Franck Binisti

Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.