La Federació Francesa de Tennis ha actualitzat la seva normativa relativa a l'assimilació de la classificació a la padel. Avui ha de fer malabars especialment amb 3 circuits professionals: l'APT Padel Gira (que ara s'anomena A1 Padel), El World Padel Tour i el FIP Tour (que inclou Premier Padel).

A més, si has estat un bon tennista o padel, la FFT t'ofereix l'oportunitat d'obtenir una assimilació.

Quadrícules “FIP o WPT”.

Quadrícula de l'APT (es va convertir en A1 Padel)

Jugadors que hi participen A1 Padel, siguin estrangers o francesos, poden obtenir l'assimilació segons la graella següent:

Graella de “Millor rànquing de tennis” obtinguda

Els jugadors classificats, sigui quina sigui la seva nacionalitat, que estiguin o hagin estat classificats com a mínim +2/6 al tennis a França (excepte els nivells presumptes), es poden beneficiar de l'assimilació al rànquing. padel. Aquesta assimilació es donarà segons la graella següent:

Graella de "Millor classificació". padel "obtinguda

Jugadors que han estat ben classificats en el rànquing FFT de padel, ja que està informatitzat (és a dir, des de l'octubre de 2018), i com que apareix a la base de dades administrativa federal, es pot beneficiar de l'assimilació de classificació. Aquesta assimilació es donarà segons la graella següent:

Franck Binisti

Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.