Els jugadors professionals no estan contents amb el comportament de la World Padel Tour i donar-ho a conèixer a través del Col·legi Professional de Padel (PPA).

Després que el WPT hagi va declarar que els punts FIP ja no es tindrien en compte al rànquing WPT, PPA explica no entendre per què ella no és "consultat sobre aspectes essencials del campionat" i no pren "coneixement de les decisions"que quan ja ho són"adoptat i gairebé ja implementat".

Mentre que les qualificacions per al primer Open du World Padel Tour acabat d'acabar, El to està marcat.

Hem d'expressar el nostre absolut desacord amb la vostra manera d'actuar i en particular pel que fa a la presa de decisions sobre aspectes essencials del campionat; per la qual cosa el col·lectiu de jugadors no només no va ser consultat, sinó que va conèixer les decisions quan aquestes ja havien estat adoptades i pràcticament ja executades.

Franck Binisti

Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.