Le padel destaca no només pels seus aspectes tècnics i tàctics, sinó també per la seva dimensió mental que és fonamental per al rendiment dels jugadors. La preparació mental dels jugadors padel, esport practicat en parella, requereix un enfocament específic que englobi el contagi emocional, la comunicació, la confiança, la concentració i la gestió de les emocions i l'energia. Anàlisi signada Clément Dardé de Mymental.fr.

Binomi i contagi emocional

Le padel es juga gairebé exclusivament en dobles, la qual cosa fa que la dinàmica de l'equip sigui especialment important. El contagi emocional té un paper central en aquesta configuració. Les emocions, ja siguin "positives o negatives", es poden estendre ràpidament d'un jugador a un altre, influint així en el rendiment global de la parella.

Oria Sager alegria semifinal Premier Padel P1 Riad

No en va, els estudis científics confirmen que les emocions "positives" com l'entusiasme i la confiança poden millorar la cohesió i el rendiment de l'equip. Per contra, les emocions "negatives" com la frustració i l'estrès poden tenir un efecte perjudicial, provocant errors i un rendiment reduït. Per tant, és fonamental per als jugadors padel desenvolupar estratègies per gestionar i regular les seves emocions per tal de minimitzar els impactes negatius i maximitzar els impactes positius. El treball de preparació consisteix llavors a prendre consciència dels moments durant els quals són emissors o receptors, influencers o influenciats, contagiosos o contaminats. D'aquesta consciència sorgeix la regulació.

Dit això, les emocions agradables són desitjables, però les emocions desagradables són inevitables, així que cal aprendre a adaptar-se i treballar.

La importància de la comunicació en la parella

La comunicació és un altre pilar fonamental de la preparació mental padel. La comunicació eficaç permet als jugadors sincronitzar els seus moviments, anticipar-se a les accions de la seva parella i mantenir-se alineats amb les estratègies de joc. Els estudis han demostrat que les parelles que es comuniquen de manera clara i regular tenen més èxit, perquè es poden comunicar ràpidament entre si. Per tant, hi ha un vincle directe entre comunicació i rendiment.

Gil Moyano discussió Roma Premier Padel 2023

Els jugadors han d'aprendre a utilitzar indicis verbals i no verbals per coordinar les seves accions. La capacitat de donar feedback constructiu també és crucial. Per exemple, després d'un punt perdut, en lloc de criticar, un jugador pot animar la seva parella o suggerir ajustaments tàctics. Aquest enfocament constructiu ajuda a mantenir una dinàmica positiva i a generar confiança mútua. Així, cal construir i afavorir un vocabulari i un llenguatge corporal comú. Així mateix, probablement s'haurien d'evitar determinades paraules i actituds. L'entrenador mental està allà per donar suport a aquesta construcció.

Concentració: una disciplina exigent

Le padel és un esport ràpid on els punts es decideixen en pocs ral·lis i els partits en pocs punts. Els punts importants són freqüents. Per tant, la concentració és essencial. Perdre l'atenció fins i tot durant un temps curt pot ser costós. D'altra banda, la dimensió cognitiva té aquí la seva particularitat. Entre les trajectòries de la pilota, els moviments dels jugadors (companys i adversaris), els diferents elements del camp (vidre, reixeta, xarxa, portes, sorra, etc.) la presa d'informació, el desenvolupament de la situació i la decisió. fer que la intel·ligència sembli essencial per actuar a un alt nivell. Per tant, la preparació mental inclourà tècniques per millorar i mantenir aquesta atenció durant tot el partit.

La visualització i la consciència poden ser extremadament beneficioses. La visualització permet als jugadors preparar-se mentalment per a diverses situacions de joc, mentre que la consciència ajuda a mantenir-se present i a minimitzar les distraccions. En practicar aquestes tècniques amb regularitat, els jugadors poden millorar la seva capacitat per mantenir-se concentrats fins i tot sota pressió quan juguen punts decisius.

Gestionar les emocions i l'energia

Le padel és sobretot un joc de paciència i precisió. A diferència d'altres esports on la potència bruta pot ser un actiu important, padel requereix que els jugadors adoptin un enfocament més reflexiu i tinguin un gran autocontrol. Per tant, han de controlar les seves emocions per mantenir la seva precisió i calma. De fet, qualsevol sobreactivació lligada a una mala regulació emocional pot provocar ràpidament errors no forçats, males eleccions tàctiques i pilotes fàcils d'explotar per l'oponent.

Un estudi de laRevista Internacional de Ciència de l'Esport i Coaching va demostrar que els jugadors de padel que són capaços de canalitzar la seva energia de manera eficient, sense estar aclaparats per l'estrès o l'excitació, tendeixen a tenir un millor rendiment. Tècniques com la respiració profunda, la meditació i l'autoconversació positiva poden ajudar a controlar l'estrès i mantenir nivells òptims d'energia.

La confiança al cor del duet

La confiança en un mateix és un element fonamental per a qualsevol esportista i jugador. padel no és una excepció a la regla. Però en aquest esport de parella, aquesta confiança ha d'anar combinada amb una confiança igual de forta en el teu company d'equip. Cada jugador ha de creure en les seves pròpies capacitats per executar tirs precisos i estratègics, però també en les de la seva parella perquè l'equip funcioni harmoniosament. Aquesta doble confiança és crucial, perquè el rendiment global no depèn únicament d'un individu, sinó de la sinergia i col·laboració entre els dos actors.

L'acceptació i el deixar anar són qualitats essencials per desenvolupar-se. Un jugador de padel han d'entendre i acceptar profundament que el seu èxit no depèn únicament de les seves pròpies accions. El rendiment de la teva parella influeix directament en el resultat final. És crucial acollir els errors de la teva parella amb amabilitat, adonant-te que els errors són una part integral del joc i l'aprenentatge. En integrar aquesta perspectiva, el padeliste pot reduir la frustració i crear un entorn de suport mutu, promovent així un millor rendiment del tàndem.

tapia coello

A més, la gestió de la culpa és un aspecte sovint passat per alt, però igualment important. Quan un jugador s'equivoca, pot sentir-se una culpa intensa, per por d'haver decebut el seu company d'equip. És vital aprendre a tractar aquests sentiments de manera constructiva, recordant que equivocar-se és humà i que cada jugador té la responsabilitat compartida de mantenir una actitud positiva. El suport mutu i la comunicació oberta poden ajudar a superar aquests moments de dubte i a construir la resiliència de l'equip.

En conclusió, la confiança en un mateix i en la parella, l'acceptació i el deixar-se anar, així com la gestió de la culpa són pilars de la preparació mental per padel. Permeten als jugadors navegar per la complexitat emocional d'aquest esport, reforçar la seva cohesió i maximitzar el seu potencial col·lectiu.

Finalment, la preparació mental dels jugadors padel és un aspecte crucial, tant més perquè aquest esport es practica en parella. Això no es pot descuidar, i fins i tot s'ha de treballar amb tanta ambició com altres dimensions com la física, la tècnica i la tàctica. Mitjançant la integració d'estratègies per millorar la comunicació, mantenir l'enfocament i gestionar la complexitat emocional i l'energia, els jugadors poden millorar molt el seu rendiment. EL padel requereix un enfocament mental específic que combini aquests elements per permetre a l'equip realitzar tot el seu potencial.

Clément DARDÉ

Clément Dardé és entrenador i entrenador mental, entrenador i professor. És notablement el creador de MyMental.fr