Això podria ser d'interès per als socis privats que vulguin invertir en un projecte dedicat padel a Bèlgica!

De fet, el municipi de Libin, situat a 40 km de Sedan, ha anunciat la seva voluntat d'ampliar l'oferta esportiva al seu territori mitjançant la creació d'almenys dos padel semicoberta. Vol encarregar la missió de disseny, construcció, gestió i explotació d'aquests terrenys a un operador econòmic a través del mecanisme de la concessió mitjançant la concessió d'un dret d'emfiteusi sobre un terreny comunal.

La durada de 15 anys o més es determinarà en funció de l'oferta rebuda, prèvia negociació.

El camp, situat rue du Couvent, al n°29 de Transinne, està delimitat pel que actualment és un antic camp de futbol. A un pas de l'autopista E411, la futura estructura serà de fàcil accés i coexistirà al costat de les pistes de tennis de qualitat existents.

Interessat? No dubteu a contactar amb el municipi de Libin per obtenir tota la informació útil: g.legrand@libin.be – +32 061/260.829.

Franck Binisti

Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.

etiquetes