Seguint el nostre article anterior sobre els tirs aclaparadors de jugadors 2.0 i la pressió de la pilota, debatrem si és útil o no modificar determinats paràmetres.

Els estàndards per a les bales padel, igual que en altres esports on els canvis han estat necessaris per progressar, no són fixes i podrien estar subjectes a evolució. Trobem que canviar determinades regles quan sigui necessari és generalment ben rebut. La qüestió d'una lleugera disminució de la pressió de bala es pot debatre, sobretot al més alt nivell, aixecant arguments a favor i en contra d'aquesta modificació.

Canviar les regles, sempre un repte

La transformació d'una norma esportiva representa un repte important per mantenir l'interès per les disciplines atlètiques, com ho demostra l'exemple de l'esquaix. Inicialment, l'esquaix utilitzava un sistema de 9 punts indirectes, que destacava la dimensió estratègica i mental del joc, afavorint la paciència i l'autocontrol entre els jugadors. Posteriorment, aquest esport va adoptar un sistema de 15 punts directes, oferint intercanvis més ràpids i dinàmics. Tanmateix, aquest canvi va comportar la seva part de complexitat amb a tempteig de vegades és difícil de seguir i els partits poden allargar-se. El sistema actual d'11 punts directes es considera el millor per a l'esquaix: és senzill, ràpid i fomenta el joc d'atac, fent-lo atractiu per a jugadors, espectadors i emissores. Permet intercanvis espectaculars i emprenedors, alhora que és fàcilment comprensible.

L'evolució de les normes esportives és un procés complex i multidimensional, i l'exemple de l'esquaix il·lustra la possibilitat de conciliar tradició i innovació per fer més atractiu un esport tot conservant la seva identitat.

L'exemple de "punt d'or"

Le padel demostra la seva flexibilitat a l'hora d'adoptar els canvis oportuns de les regles, tal com ho il·lustra l'aprovació positiva obtinguda per algunes esmenes. Ho vam veure amb la introducció del “punt d'or” que permet:

  • Accelera el ritme dels partits tancats evitant intercanvis d'avantatges llargs.
  • Augmentar el suspens aportant un punt decisiu crucial per guanyar el partit.
  • Potenciar l'espectacle destacant les qualitats estratègiques i mentals dels jugadors.

Encara que el Punt d'Or és una norma que encara divideix a alguns i que no ha estat aprovada per tots (no està vigent al circuit de referència mundial, la Premier Padel), és innegable que aporta una nova dimensió d'emoció i suspens als partits.

Reduir la pressió de bala?

Tubs de bala padel Pensant el 2024

Llavors, per què no baixar la pressió de la pilota perquè els jugadors tornin a un joc més pacient i menys decisiu? És fonamental buscar un equilibri entre poder i control, permetent així als jugadors expressar-se plenament i oferir un joc potser menys espectacular, però més centrat en la tècnica i la delicadesa. Aquests ajustos donarien als jugadors l'oportunitat de prosperar alhora que ofereixen un espectacle més agradable per als espectadors, tant si estan al lloc com davant de la seva pantalla.

Stephane Penso

Fan de padel, Stéphane s'ha convertit en el provador oficial del planeta padel a Europa. Tot passa per les seves mans expertes. Gràcies a la seva àmplia experiència en el món de les raquetes de neu, és capaç d’escanejar el vostre equip de cap a peus.

etiquetes