Com a president de la Comissió de padel del País del Loira, Cyrille Gasse va estar present a Carquefou per assistir al primer P2000 de la temporada. Comparteix amb nosaltres les seves experiències, les seves observacions sobre el creixement de padel i els seus plans de futur.

Creixement exponencial que condueix a la saturació.

Sóc president de la Comissió padel del País del Loira des de fa tres anys. Durant aquest mandat, vaig assistir a un creixement exponencial padel A la comarca. Aquest creixement es reflecteix no només en el nombre d'estructures dedicades a padel però també en el creixent interès públic i el nombre de competidors. És un període de creixent popularitat.

Com a president, he observat un augment del nombre d'estructures a la nostra comarca. Tanmateix, aquest ràpid desenvolupament també ha provocat una saturació notable. EL les estructures existents estan completament saturades, que sovint dificulta que els jugadors trobin espais. Això posa de manifest la necessitat de noves instal·lacions per satisfer la demanda creixent dels professionals.

Davant d'aquesta saturació, s'estan duent a terme diverses iniciatives per ampliar les infraestructures al País del Loira. Per exemple, a Mayenne, el Consell Departamental va prendre la iniciativa de finançar nous senders. Això suposa un canvi, sobretot en departaments on actualment les vies són insuficients. Cada departament té el seu propi enfocament, però l'objectiu comú és desenvolupar més estructures per respondre al creixent entusiasme per padel.

Implicar els teus alumnes en la recerca contra el soroll

Com a professor de física i química i president de la Comissió de padel, vaig trobar una manera de vincular aquests dos aspectes. Vaig dissenyar un projecte educatiu on els meus alumnes estudien acústica en el context de padel. Aquest estudi implica una anàlisi en profunditat dels materials utilitzats en la construcció de pistes de tennis i raquetes. padel, així com el seu impacte en l'entorn sonor.

Els alumnes realitzen mesures acústiques i estudien com diferents factors, com la proximitat d'habitatges o la presència d'obstacles naturals com els arbres, poden influir en el nivell sonor. També tractem el tema de la contaminació acústica, especialment rellevant per als camps d'entrenament. padel a l'aire lliure. S'anima als estudiants a pensar en solucions innovadores per minimitzar l'impacte acústic, com ara l'ús de materials que absorbeixen el so o el disseny de parets reduïdores de soroll.

Fomentar la pràctica per a joves i dones

En la meva missió de promoció padel, em dedico especialment a augmentar la participació de dones i joves. El circuit “Pad’elles” es va crear per animar les dones a participar en competicions. Això inclou no només organitzar esdeveniments específics, sinó també crear un entorn acollidor i solidari. Per als joves, el nostre objectiu és establir escoles de padel arreu de la regió. Treballem amb clubs per animar-los a invertir en la formació juvenil per desenvolupar les habilitats dels jugadors des de ben petits. Aquestes iniciatives pretenen establir una base sòlida per al futur de padel al País del Loira.

Dorian Massy

Nou seguidor de padel, Em fascina aquest esport dinàmic que combina estratègia i agilitat. Trobo en el padel una nova passió per explorar i compartir amb tu Padel Magazine.

etiquetes