My Center està contractant un director de centre per a un dels seus clubs situats als voltants de Montpeller.

Presentació de l'empresa:

My Center, una SARL disponible a "Club esportiu" per a la pràctica de lleure, en una “Acadèmia” per a la gestió i formació de jugadors de la selecció francesa (núm. 1 a França en la formació de 10-12 anys), i en un “Centre d'entrenament” destinat a professors de tennis matriculats. per “Formació Padel” per a l'obtenció del DE (Diploma d'Estat).

el meu centre padel

Les vostres missions:

El responsable del centre és responsable de les funcions estratègiques i operatives del club, vetllant pel desenvolupament de l'estructura.

Ets responsable de gestionar, administrar i controlar totes les tasques del club: administració, personal, organització, finances. El teu paper requereix una certa versatilitat.

Principals tasques (tasques administratives i de secretaria):

 • Desenvolupament comercial i promoció del club a una clientela diversa: particulars, empreses, organismes oficials, etc.
 • Sinèrgia de funcions d'administració, gestió, esport i desenvolupament.
 • Participació en l'elaboració, seguiment i gestió dels pressupostos (prestacions).
 • Seguiment de factures, pagaments i recordatoris.
 • Creació i actualització de bases de dades (clients/prospectes).
 • Gestió Pro-shop: gestió d'estocs, vendes.
 • Gestió de personal (planificació, contractació).
 • Gestió de les finances del club en estreta col·laboració amb el director financer.
 • Promoció d'una bona imatge de padel, tennis i club.
 • Direcció i gestió dels diferents grups d'interès dins del club (professorats, estudiants en formació, grups d'interès externs).
 • Compliment de la política i les normes del club.
 • Gestió de les relacions amb clients i col·laboradors externs.

Organització d'esdeveniments:

 • Disseny i organització d'activitats, esdeveniments i concursos.
 • Gestió de l'organització, anticipació i seguiment de la logística necessària per al bon desenvolupament dels actes, sol·licituds d'autoritzacions administratives quan sigui necessari.
 • Gestió de privatitzacions, invitacions i registres si cal.

La gestió del club inclou:

 • Recepció física i telefònica de clients, gestió i optimització de reserves, servei de bar, gestió i recollida de casa club.
 • Assegura el bon manteniment i presentació dels espais dedicats a padel (vestidors, casa club, zona de jocs, botiga professional).

Habilitats requerides:

 • Formació Batx+3/Bac+5 en gestió administrativa, gestió d'entitats esportives o Esdeveniments Esportius.
 • Dinamisme, autonomia, capacitat de gestió i engegada de projectes, bones habilitats interpersonals i capacitat de diàleg amb tots els grups d'interès.
 • Capacitat de resposta, capacitat d'organització i adaptació.
 • Habilitats organitzatives, treball en equip, proactivitat, gestió de l'estrès i imprevistos.
 • Coneixement de padel obligatori.
 • Es valora: experiència en gestió, coneixements del sector esportiu.
 • Capacitat d'escriptura i bon domini de l'ortografia.

Quan i contacte

Data d'inici : Estiu 2024
remuneració : Segons el perfil
Lloc de treball : Al voltant de Montpeller
Horaires : Flexible

Per sol·licitar-ho, envieu el vostre CV i carta de presentació a mycenterholding@gmail.com