Federació Francesa de Tennis (FFT) va modificar oficialment les regles relatives als premis econòmics dels tornejos padel a la categoria P500. d'acord amb la Guia de Concurs desembre 2023, "Els preus ja no són obligatoris per a P500, però ara romanen a criteri dels organitzadors".

Aquesta nova directiva, efectiva a partir de l'1 de gener de 2024, indica que els premis econòmics per als jugadors que participen en tornejos P500 ja no són una obligació. A partir d'ara, correspon a cada organitzador del torneig decidir si atorga o no un premi econòmic.

Eric Largeron, l'elegit responsable de padel dins de la FFT, havia suggerit anteriorment aquest desenvolupament. Per tant, la publicació de la Guia de Competició confirma oficialment aquesta important modificació per als tornejos. padel d'aquesta categoria.

Franck Binisti

Franck Binisti descobreix el padel al Club des Pyramides el 2009 a la regió de París. Des de padel forma part de la seva vida. Sovint el veieu recórrer França anant a cobrir els principals esdeveniments de padel Francès.

etiquetes