Politique de confidentialité

  1. La informació a les pàgines del torneig és pública.
  2. Padel Magazine no es fa responsable de la informació i publicacions.
  3. La informació s'integra manualment o automàticament.