Quins vincles hi ha entre la teva lesió i la teva raqueta ? Aquesta és una de les línies de recerca de la tesi de Thomas Daney. Gràcies a l'inventari de lesions i al seguiment de diversos models de raquetes, a terra i al laboratori, es podrà donar els inicis d'una resposta.

Per què participar en aquest qüestionari?

Més d'un terç dels ferits au padel es troben a nivell de l'extremitat superior. Tanmateix, la vinculació amb el tipus de raqueta o el seu desgast està poc estudiada. Tot i així, això requeriria més preocupació.

De fet, els efectes de fatiga de la raqueta podrien tenir repercussions, no només en el rendiment, sinó també en el risc de desenvolupar patologies a l'extremitat superior. Aquest risc es podria accentuar per augment de la transmissió de vibracions que pugen fins a l'espatlla.

Una millor comprensió d'aquestes connexions podria ser útil per optimitzar el disseny i l'ús de les vostres raquetes de neu. Per això, cerquem jugadors de tots els nivells que hagin patit o no una o més lesions per respondre un qüestionari d'uns minuts..

Padel vs tennis

Tot i que aquests dos tipus de raquetes ho són dràsticament diferents, estem observant similituds entre determinades propietats mecàniques i la prevalença de lesions? Aquest qüestionari també pretén respondre aquesta pregunta.

Per participar en el qüestionari, simplement ici.

Estudi de raquetes i lesions